วัดสนามนอกจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง” ในโครงการบวรศาสนสงเคราะห์บรรพชิตและคฤหัสถ์

แชร์ข่าวนี้

วัดสนามนอกจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง” ในโครงการบวรศาสนสงเคราะห์บรรพชิตและคฤหัสถ์

เพื่อถวายพระสงฆ์ และมอบให้แก่ประชาชนจำนวน 1200 ราย
ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
วัดสนามนอกเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นองค์กรต้นแบบที่ดี เพื่อสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนตามวิถีทางแห่งบุญกิริยาวัตถุและสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยนำพลังบวรช่วยเหลือวัดและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จัด “พิธีถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช” ในโครงการบวรศาสนสงเคราะห์บรรพชิตและคฤหัสถ์ ขึ้น เพื่อถวายพระสงฆ์ และมอบให้แก่ประชาชนจำนวน 1200 ราย ณ ศาลาการเปรียญ วัดสนามนอก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

โดยมีพระครูวินัยธรวิโรจน์ สิริสาโร เป็นประธานโครงการฯ และ พระครูวินัยธร ดร.น้อมชัย สุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสนามนอก เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ มีพลเอกธงชัย เกื้อสกุล และครอบครัว พลอากาศเอกธวัชชัย สนแจ้ง และครอบครัว พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ และครอบครัว คุณศิริธัช โรจนพฤกษ์ และครอบครัว ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และครอบครัว คุณจิ้ง พิพัฒน์เวช และครอบครัว คุณชัยพร กุมุทพงษ์พาณิช และครอบครัว ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์
คุณนพดล เสริมศิริมงคล นายห้างพาต้าปิ่นเกล้า ประธานอุปถัมภ์
โดยมีผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ มีพักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม โดย พระอาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร และคณะ บริษัทเต้าเจี้ยวหงส์ฟ้า และคณะผู้บริหาร ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล) ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และมูลนิธิชาวพุทธพาต้า

 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทยในการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในด้านการสงเคราะห์บรรพชิตและประชาชนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ และสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนในรูปแบบการสงเคราะห์ด้วยวัตถุทาน ในยามที่บรรพชิตและประชาชนประสบความยากลำบาก กับการดำรงชีพในสถานการณ์โรคระบาด เพื่อเป็นองค์กรในการประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการสาธารณสงเคราะห์อันจะก่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัย เป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่องความกตัญญูกตเวทีในสถาบันหลักของชาติไทย และเพื่อแผ่เมตตาอุทิศทานให้กับองค์เทพเทวา บรรพชนผู้สร้างเมือง สร้างภพภูมิและพิทักษ์ รักษาหาประมาณมิได้ ก่อเกิดความสงบสุขต่อประชาชนและความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา

สำหรับกิจกรรมภายในงานเริ่มจากการเปิดโรงทาน เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี ตามด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์ 10 รูป) พระสงฆ์อัญเชิญเทวดา (ชุมนุมเทวดา) ตามด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คณะศรัทธาในพิธีประเคนเครื่องอุปโภคบริโภค พระสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี ประธานสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ปิดท้ายด้วยการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน โดยมี ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา คุณปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.สาโรจน์ ดาราสมาน อดีตนายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา และดร.ฟาโรห์ จิวซ์ นักโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมแจกด้วย

อ็อด อินทรีย์ ภาพ
รักษ์ ฝั่งธน รายงาน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Visitor

0 0 2 4 0 1
Total views : 16464