เลขาธิการ สปส. สั่งช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ กรณี ลูกจ้าง-พนักงาน สกสค. ถูกเลิกจ้าง 961 คน จะได้รับเงินกรณีว่างงาน ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน

เลขาธิการ สปส. สั่งช่วยเ

Read more

Visitor

0 0 3 7 0 5
Total views : 18736