“นิยม เลขาธิการ ป.ป.ส.” หารือ “Mr. Jeremy Douglas ผู้แทน UNODC” กำหนดแนวทางเพิ่มบทบาทและศักยภาพของสำนักงานประสานงานชายแดนด้านยาเสพติดและอาชญากรรม

“นิยม เลขาธิการ ป.

Read more

ป.ป.ส. เผยเฮโรอีนมีแนวโน้มกลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังใกล้ชิด เพราะติดง่ายบำบัดรักษาให้เลิกยาก

ป.ป.ส. เผยเฮโรอีนมีแนวโน

Read more

Visitor

0 0 2 3 7 8
Total views : 16379