ซีพี ออลล์ ประกาศนโยบาย “CP All Food Waste Management” เพื่อบริหารจัดการสินค้าอาหารใกล้หมดอายุให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นำร่องเกาะสมุย โมเดล รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

ซีพี ออลล์ ประกาศนโยบาย 

Read more

ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการผู้บริหารห้างเพชรหลีเสง(CEO.L.S.JEWELRY GROUP.) ขอบคุณนักข่าวที่เดินทางมาแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานก

Read more

Visitor

0 0 2 3 7 8
Total views : 16379